Veluwezoom

Lezing op 18 januari over de tuinen van Paleis Het Loo door de eeuwen heen

Lezing over "de tuinen van Paleis Het Loo door de eeuwen heen" door Willem Zieleman.
Aanvang om 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren. De lezing is gratis bij te wonen door leden met een huisgenoot. Niet leden betalen € 3,00..

In 1684 kochten  Stadhouder Prins Willem III en zijn vrouw Mary  het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo nabij Apeldoorn. Apeldoorn was toen nog een bescheiden dorp op de Veluwse heide.

In 1985 kon er met de bouw van een nieuw jachtslot worden begonnen, en dat was  al in 1686 gereed .

De reden om Het Loo juist op deze plek te bouwen, was het aanzienlijke hoogteverschil in de omgeving, waardoor het mogelijk was om  de tuien te kunnen voorzien van fonteinen en waterwerken.

De grootse tuinaanleg was minstens zo belangrijk als het gebouw.  Willem zei wel eens ‘Ik heb twee passies, de jacht en de tuinarchitectuur’.

Veel veranderde er na 1689, toen Willem en Mary Koning en Koningin van Groot-Brittannië werden. Het Loo werd aanzienlijk vergroot, het paleis met vier paviljoens, en de moestuinen werden verplaatst en  omgevormd tot  de Boventuin, met als centraal pronkstuk de ‘Koningssprong’, destijds de hoogste fontein van Europa.

In het begin van de 19de eeuw is de tuin ,na een periode van verwaarlozing, afgedekt met zand, en daarop is een park in landschapsstijl aangelegd.

Toe de Koninklijke familie begin jaren ’70 afzag van het gebruik van het paleis, is besloten om het te restaureren en een museale bestemming te geven. Na een stevige discussie zijn paleis en tuinen gerestaureerd en opnieuw aangelegd in de 17de eeuwse stijl.

Over de her aanleg van de tuinen , en wat daaraan vooraf ging, zal ik meer vertellen.  We waren destijds de eerste historische tuin in Europa waar weer gebruik werd gemaakt van een authentieke beplanting. Ook daarover is veel te vertellen.

De restauratie was klaar in 1984 en werd in juni van dat jaar feestelijk door Koningin Beatrix geopend.

Het onderhoud van deze ingewikkelde tuin was vanaf het begin een uitdaging en we hebben daarin veel zelf moeten leren en ontdekken.  

Tuinen  , ook paleistuinen, hebben  na 25 jaar groot onderhoud nodig, en dat was ook op Het Loo het geval. Dat resulteerde vanaf 2008 zelfs in een fase  - gewijze her aanleg van de tuinen  Dat was ook het moment om de reconstructie uit de jaren ’80 nog eens kritisch te bekijken.  Dat heeft toch veel aanpassingen en nieuwe inzichten opgeleverd.

In 2008 sloeg de gevreesde buxus-ziekte toe, waardoor we moesten zoeken naar alternatieven . over die zoektocht en het resultaat daarvan zal ik meer vertellen.

Het Loo is groter dan de baroktuin van zeven hectare, het prachtige ‘Koninklijk Park’ is  maar liefst 650 hectare groot en daar valt ook wel wat over te vertellen.

Speciale aandacht voor het ‘Hof te Dieren’,   ook oud Oranje-bezit, met fraaie tuinen. Over de hele Veluwe liet Willem III jachtwegen aanleggen zodat hij snel met z’n jachtstoeten over de Veluwe kon trekken. Die paden zijn soms nog goed te herkennen, of zijn later  uitgegroeid tot doorgaande wegen.

Genoeg te vertellen over Het Loo en z’n Koninklijke bewoners.

 

Willem Zieleman

 

 

.