Veluwezoom

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een mail aan info@veluwezoom.groei.nl

Bestuur

Voorzitter:
Mevrouw Susanne Woltjaar
Tel.: 06 13 17 94 03
email: susannewolthaar(at)gmail.com

Bestuurslid (secretaris, notulen, redactie nieuwsbrief, webmaster)
Mevrouw C.M. (Carla) Hupjé
tel.: 06 45 62 47 09
E-mail: carla.hupje(at)gmail.com

Penningmeester, coördinator bloemschikken, webmaster bloemschikken:
Mevrouw A. (Ali) Bosveld-Kleinhuis.
Tel: 06 83 33 48 57
E-mail: alibosveld@gmail.com

Bestuurslid (productie nieuwsbrief, lezingen):
De heer W.J. (Will) Budel
Tel: 06 10 69 89 98
E-mail: wenpbudel(at)kpnmail.nl

Bestuurslid (Excursies en workshops):
De heer G.H.J. (Geert) Huetink
Tel: 06 45 28 44 63
E-Mail:g.huetink@hotmail.nl

Ledenadministratie
Dhr Menno de Jong, 1e ledenadministrateur
tel. 0313-415141
E-mail: mf.de.jong@hetnet.nl

mevr. Philomeen Nilsson, 2e ledenadministrateur

 Email:       info(at)veluwezoom.groei.nl
Website:    www.veluwezoom.groei.nl
Facebook: Groei en Bloei Veluwezoom

Bank:      RABO rek. nr. 35.52.65.370 t.n.v K.M.T.P. afd. Veluwezoom