Veluwezoom

agenda voor de jaarvergadering op 16 februari 2023

 

Agenda jaarvergadering op donderdag 16 februari 2023
Aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren.

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen.

2. Bestuur *)

3. Vaststelling notulen jaarvergadering 17 februari 2022.

4. Jaarverslag 2022 .

5. Jaarrekening 2022 en verslag kascommissie (Josien de Munter en Harm Bluemink).en begroting 2023

6. Samenstelling kascommissie voor februari 2024 voor boekjaar 2023

7. Hoofdbestuur - Gardenista.

8. Communicatie met onze leden.

9. Huldiging van maar liefst 8 jubilarissen **)

10. Rondvraag en sluiting

*) In 2023 zijn Ali Bosveld, Tineke Mäkel en Will Budel afredend. Tineke Mäkel treedt af. Op dit moment begin januari hebben we nog geen opvolger voor Tineke kunnen vinden. Dat moet nog gaan lukken, want we kunnen niet zonder secretaris. Susanne Wolthaar wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid en voorzitter. Tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering worden aangemeld.

**) In verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - de Privacywet) mogen we de namen niet noemen. De jubilarissen worden nog door iemand van ons bestuur benaderd voor de huldiging. Dat wordt dus een bloemenfeestje.

 

Na afloop van de vergadering is er een lezing door Ruud Knol over "Tussen Veluwe en IJssel"