Veluwezoom

agenda voor de jaarvergadering op 15 februari 2024


Aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst, Dorpsweg 65a te Spankeren.


1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen.
2. Vaststelling notulen jaarvergadering 16 februari 2023.
3. Jaarverslag 2023
4. Jaarrekening en verslag kascommissie (Josien de Munter en Philomeen Nilsson).
5. Samenstelling kascommissie voor volgend jaar.
6. Bestuur *)
7. Communicatie met onze leden
8. Huldiging van 4 jubilarissen, twee leden zijn 25 jaar lid en twee maar liefst 40 jaar
9. Rondvraag en sluiting
*) In 2024 is Geert Huetink aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een kwartier
voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de voorzitter

 

Na afloop van de vergadering is er een lezing door Hans Luiten over Hosta's, aanvang omstreeks 20.00 uur.