Veluwezoom

In september begint het seizoen 2023 - 2024 van de bloemschikcursus.
Tijdstip cursus : 1 x per maand op donderdagavonden van 19.30 uur tot ± 21.30 uur.
Locatie : De Kerkhorst, Dorpsweg 65A te Spankeren

De cursus wordt gegeven door Ali Bosveld en Marjo de Jager. Zij maken voorbeeldstuk(ken) waarin een bepaalde techniek of thema gebruikt wordt. De cursisten kunnen deze stukken tijdens de daaropvolgende les zelf maken met hulp en advies van Marjo en Ali.

De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. Meedoen? Opgeven kan bij Ali Bosveld, tot 20 augustus a.s.. Dat kan per mail: abeka@live.nl of telefonisch: 06 83 33 48 57.

De kosten van de cursus van 8 lessen bedragen voor leden € 60,00 en voor niet leden € 75,00. Het lesgeld is inclusief een kopje koffie/thee plus wat lekkers erbij en (bind)draad, krammen, etc. De cursist zorgt zelf voor de natuurlijke materialen (bloemen, blad, etc.) plus de ondergrond (oase, schaal, schotel, vaas etc.) Het lesgeld s.v.p. uiterlijk 10 september overmaken op rekeningnummer NL43RABO0355265370 t.n.v. KMTP Veluwezoom

data:

14 september 2023

12 oktober 2023

9 november 2023

30 november 2023

4 januari 2024

1 februari 2024

29 februari 2024

11 april 2024