Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering afdeling Veluwezoom donderdag 22 februari 2018

Aanvang 19.30 uur in De Kerkhorst te Spankeren. Na de pauze om ca. 20.00 uur houdt Hans Ringers een lezing over het nieuwe tuinieren "The Dutch Wave".

Agenda

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 16 februari 2017

3. Jaarverslag 2017

4. Jaarrekening en verslag kascommissie 2017. Begroting 2018

5. Samenstelling kascommissie voor februari 2019

6. Bestuurssamenstelling

7. Landelijk beleid. Gardenista op Landgoed Ophemert

8. We hebben de eer om 4 Jubilarissen te hebben

9. Rondvraag en sluiting

Agendapunten 2, 3 en 4

De stukken behorende bij deze agendapunten liggen op het tafeltje bij de ingang van de zaal vanaf een half uur voor de aanvang van de vergadering. Desgewenst kunnen wij u de stukken op tijdige aanvraag bij het secretariaat eerder toezenden.

Agendapunt 5

De kascommissie wordt thans gevormd door Harm Bluemink en Ed Visser. Reservelid is Wim Daamen. Harm Bluemink is aftredend en een nieuw reservelid dient benoemd te worden.

Agendapunt 6

Het bestuur draagt Anne Sleeboom voor als nieuw bestuurslid. Om de sfeer te proeven heeft zij al enkele vergaderingen bijgewoond.

Leden kunnen tot een kwartier voor aanvangstijd van de vergadering tegenkandidaten aanmelden bij het secretariaat onder overhandiging van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

 

 

 

 

meer

 

 

 

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876