Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2017

Jaarvergadering donderdag 16 februari 2017

Wij houden op donderdag 16 februari onze jaarvergadering in de Kerkhorst te Spankeren. Aanvang 19.30 uur. Wij hopen op een grote opkomst van onze leden en hun huisgenoten. Na de pauze om ca. 20.00 uur zal Gerda Faaij, voorzitter van ons rayon en begeleider van tuinreizen in binnen- en buitenland, een presentatie geven over de tuinen die zij zoal heeft bezocht.

Agenda

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 18 februari 2016

3. Jaarverslag 2016

4. Jaarrekening en verslag kascommissie 2016. Begroting 2017

5. Samenstelling kascommissie voor februari 2018

6. Bestuurssamenstelling

7. Landelijk beleid

8. Jubilaris. Hermien Challa is maar liefst 40 jaar lid is.

9. Rondvraag en sluiting

Agendapunten 2, 3 en 4

De stukken behorende bij deze agendapunten liggen op het tafeltje bij Will Budel in de zaal vanaf een half uur voor de aanvang van de vergadering. Desgewenst kunnen wij u de stukken op tijdige aanvraag bij het secretariaat eerder toezenden.

Agendapunt 5

De kascommissie wordt thans gevormd door Wim Daamen en Harm Bluemink. Reservelid is Ed Visser. Wim Daamen is aftredend en een nieuw reservelid dient benoemd te worden.

Agendapunt 6

Carla Hupjé is aftredend. Carla stelt zich herkiesbaar. De leden kunnen tot een kwartier voor het tijdstip van aanvang van de vergadering tegenkandidaten aanmelden bij het secretariaat. Dit alles onder een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Lezing Rondtuinen in Nederland door Gerda Faaij

 

Geniet u ook altijd zo van een dagje tuinen kijken met de afdeling of tijdens de open tuinen dagen?

Wat voor bijzondere planten staan er in de tuin en wat voor combinaties zijn er gemaakt? Misschien is er wel kunst in de tuin geplaatst of zijn er folly’s gebouwd. En dan genieten vanaf een van de in de tuin geplaatste zitjes.

Maar ja, meer dan 4 tuinen op 1 dag zit er niet in. Vanavond kan dat wel. Via een power point presentatie krijgt u heel wat Nederlandse tuinen te zien én in meerdere seizoenen.

In de 5 jaar dat ik voor de Tuinreisclub van Wim Willemsen de reisleiding heb mogen doen, ben ik in heel wat tuinen geweest en heb ik ook heel wat foto’s kunnen maken. Ik zal me deze avond beperken tot Nederland omdat het anders veel te veel wordt én omdat daar heel erg veel moois te zien is.

Ga mee  met een rondje tuinen door Nederland op donderdag 16 februari. Vertrekpunt is zaal De Kerkhorst in Spankeren.

Tuin "De Villa" in Persingen
meer
11
Dec
Kerst op Middachten (Blik op de Tuin no. 827 2017)
30
Nov
“Doet u mij maar een onderhoudsvrije tuin, alstublieft”