Veluwezoom

Jaarverslag Groei en Bloei Veluwezoom 2020

Door corona hebben we dit jaar nog geen jaarvergadering gehad. Dit jaarverslag wordt nog besproken als we wel weer een vergadering kunnen houden. U houdt dit nog tegoed.

 

Jaarverslag 2020 K.M.T.P. Groei & Bloei afdeling Veluwezoom

Door het coronavirus is 2020 een heel raar jaar geweest. Het is nog gelukt in januari een lezing te houden en in februari onze jaarvergadering. In deze vergadering werd Bessel Vrijhof gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap. Kort na de jaarvergadering vierde hij zijn 100ste verjaardag. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de snoeicursussen die hij jarenlang voor onze afdeling heeft gegeven. Vlak voor de kerstdagen werden wij opgeschrikt door het bericht van zijn overlijden.

Vanaf maart zijn alle lezingen, excursies, het bloemschikken, de plantjesmarkt en ruilbeurs van onze afdeling afgelast. Op landelijk niveau kon Gardenista niet doorgaan. Nadat in de zomer de besmettingen afnamen, hebben we geprobeerd onze ruilbeurs in De Steeg coronaproef te organiseren. Eén van de voorwaarden was, dat we de leden die naar de ruilbeurs wilden komen, moesten registreren. We hadden voor de verloting een mooie selectie verwilderingsbollen gekocht, want we vonden, dat we na al die ellende wel eens mochten uitpakken. Helaas werden op het laatste moment de coronaregels aangescherpt. Hierdoor zagen we geen andere mogelijkheid dan pakketjes van de bollen te maken en de pakketjes rond te brengen bij de leden die zich hadden opgegeven. Dat was een verrassing voor deze leden. Vervolgens is een digitale ruilbeurs georganiseerd zodat er toch planten van eigenaar konden wisselen.

In januari is de eerste en gelijk de laatste papieren nieuwsbrief uitgegaan. We konden niets meer plannen en alles was heel onzeker. De digitale nieuwsbrief was een uitkomst, maar van 60 leden hadden we geen e-mailadressen in ons bestand. Onze bestuursleden hebben met de deze leden contact gezocht en zo hebben we bijna alle e-mailadressen in ons bestand kunnen bijschrijven. In 2020 zijn 9 digitale nieuwsbrieven uitgegaan.

Een nieuwe mogelijkheid was het volgen van lezingen via Zoom. De afdeling Salland bood de mogelijkheid om een lezing digitaal bij te wonen. Daarvoor moest eerst Zoom worden geïnstalleerd en dat was best een uitdaging. Hiervoor werd een handleiding opgesteld.  Achttien leden meldden zich aan voor de lezing ‘Hoe hard is winterhard?’ van Gerard van Buiten, hortulanus van de Hortus van Utrecht. Het geluid was voor de pauze niet in orde, maar na de pauze was het perfect en we nemen aan dat deze kinderziekte er de volgende keer uit is. Als het coronavirus blijft aanhouden, dan is het mogelijk, dat we dit vaker gaan doen.

Onze laatste hoop was de kerstworkshop op 17 december. Elk jaar was het volle bak met deze workshop. Met een beperkt aantal van 15 deelnemers zouden we dit gezellige evenement kunnen organiseren, maar het is niet gelukt.

Overleg 

Het bestuur vergaderde vier keer en op 19 augustus voor het laatst. Daarna konden geen vergaderingen meer worden gehouden door de corona-regels. Het contact liep vooral via mail en telefoon
Het overleg met het Rayon Gelderland Zuid vond plaats op 7 maart en werd bijgewoond door twee bestuursleden. Tijdens de vergadering meldde zich een tweede lid om het rayon te vertegenwoordigen in de ledenraad.

Met de Stedendriehoek werd twee keer vergaderd, op 4 maart en op 14 oktober; het laatste overleg was via Skype.

In 2020 hebben we weinig van onze vereniging kunnen laten zien. De aanwas van leden is een beetje achtergebleven. In 2019 was ons ledenaantal met 8 leden gestegen, maar dat aantal is in 2020 weer tenietgedaan. De eindstand in 2020 is 148 leden. We hopen in 2021 dat alles beter wordt.

 

Secretaris: Tineke Mäkel