Veluwezoom

jaarvergadering over de jaren 2020 en 2021

Jaarvergadering over de jaren 2020 en 2021 op donderdag 17 februari 2022
Aanvang 19.30 uur in "De Kerkhorst", Dorpsstraat 65a te Spankeren

Agenda

1  Opening, ingekomen stukken en mededelingen
2  Vaststelling notulen jaarvergadering op 20 februari 2020. Er zijn geen notulen van 2021, omdat we geen jaarvergadering konden houden.
3  Jaarverslagen 2020 en 2021
Jaarrekening en verslag kascommissie (Ed Visser en Josien de Munter) 2020 en 2021. Begroting 2022.
5  Samenstelling kascommissie voor boekjaar 2022 te bespreken op de jaarvergadering in februari 2023.
6  Bestuur
7  Communicatie met onze leden
8  Zaaiclub Veluwezoom
9  Landelijk: Gardenista 2022. K.M.T.P. Groei & Bloei bestaat 150 jaar.
10 Jubilarissen
11  Rondvraag en sluiting

Door op de links te klikken komt u bij de agendastukken.


Na de pauze om ca. 20.00 uur is er een lezing en presentatie door Frans Nienhuis.