Veluwezoom

jaarvergadering over het jaar 2022

Hieronder vindt u in een link naar de agenda en overige stukken

agenda

Notulen jaarvergadering op 17 februari 2022

Jaarverslag 2022

Jaarrekening en verslag kascommissie